Bemandingsplanlægning

Optimer din bemandingsplanlægning med dette system!

Planlægning af tjenestetid kan være en kompliceret og vanskelig proces. Dette er især tilfældet på plejehjem, i hjemmeplejen og på hospitaler. Her arbejder medarbejderne nemlig hele døgnet rundt, og der findes på den måde mange forskellige og mulige kombinationer af både afspadsering, vagttider, ferie, tjenestetider og lignende. Derfor kan det være svært at holde øje med, om den enkelte medarbejder arbejder i det rigtige antal timer. Derfor kan det være meget givtigt at benyttet et system til at holde styr på planlægning af tjenestetid. Så prøv systemet og optimer din bemandingsplanlægning. Det er et super godt værktøj, som du kan benytte til at sikre, at du har den rette bemanding med de rigtige kvalifikationer og på det rigtige tidspunkt. Det smarte er også, at du får en lang række værktøjer i et enkelt system. På den måde har du et rigtig godt værktøj til koordinering og planlægning mellem forskellige afdelinger og ressourcer. Optimer din bemandingsplanlægning ved hjælp af systemet her!