Factoring

Finansiel og administrativ løsning på factoring

Finder du det besværligt at opretholde en god relation til dine kunder og på samme tid stå for at inddrage dit tilgodehavende hos dem? Så kan du med fordel benytte dig af inkasso København. Inkasso København hjælper dig med factoring. Factoring kaldes også fakturabelåning, og det betyder egentlig bare, at alle dine virksomheders fakturaer bliver overdraget til inkasso København. På den måde står inkasso København for at bogføre fordringer og inddrive betalinger på vegne af din virksomhed. Når du udliciterer din factoring til inkasso København, har du meget bedre mulighed for at planlægge din virksomheds likviditet. Når inkasso står for factoring, varetager de nemlig både alt det administrative og alt det finansielle arbejde, der er forbundet med dette. Der er på den måde tale om både en administrativ og en finansiel tjeneste. Du kan læse meget mere om, hvordan inkasso København håndterer factoring her. Du er også altid velkommen til at kontakte firmaet, hvis du har nogen spørgsmål.