Anlægsaffald og farligt affald

Anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er det affald, som opstår ved anlægsarbejder, nedrivning, byggeri og renovering. Rigtig meget bygge- og anlægsaffald kan bruges til flere former for genanvendelse og nyttiggørelse. Sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er rigtig vigtig i forhold til at nedbringe dannelsen af drivhusgasser og dermed skåne miljøet mest muligt. På denne side kan du blive klogere på, hvor du kan aflevere dit anlægsaffald.

Farligt affald

Farligt affald dækker over en lang række emner, som udgør enten en brand-, sundhed- eller miljøfare. Eksempler på farligt affald er PCB, spildolie og røggasaffald. Vil du skille dig af med farligt affald, så bør du læse mere på denne hjemmeside. Her kan du bliver klogere på, hvordan du skiller dig af med farligt affald på en klimavenlig måde.